De Karelska helgonen
Kristus Allhärskaren
Den vägledande Gudsmodern
Den Helige Kosmas  
         
Ömhetens Gudsmoder
Den vägledande Gudsmodern
Ömhetens Gudsmoder
Ömhetens Gudsmoder
Kristus Allhärskaren
Kristi intåg
Den Helige Giorgios
Den Helige Demitrios
 
 
Den heliga Katarina
Deesis, förbönsgruppen
Maria Magdalena
 
 
 
Adam namnger alla djuren
Kristus på tronen
Korsfästelsen
Den Helige Johannes av Kronstadt
 
 
 
S:t Göran och draken

Den Helige Nikolaus

Den helige Lukas av Krim
Gudsmoderns insomnande
 
 
 

Den Helige Nikolaus

Anastasis

Epitafios

Jacobs stege