Kurs i ikonmåleri på sköna Skeppsholmen

19-20 maj och 26-27 maj, kl 10-18
Pris: 3.200 kr inkl material

Anmälan: eftipgeorlin@gmail.com
eller 073-904 75 50